masks-2.gif (31054 bytes)

VIDEOS

 

 

 

Sương Chiều - Tú Anh

Mẹ yêu con

Khách Đến Chơi Nhà (Dân ca Quan họ Bắc Ninh)

Vàm cỏ đông

C̣n Duyên (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh)

Năm cô gái dễ thương

Liên khúc mùa xuân

Khổng Minh tọa lầu - ḥa tấu đàn Tranh

[Đàn tranh] - Tiếng Xưa

Bông hồng tặng cô - CLB Tiếng Hát Quê Hương

Tam pháp nhập môn - Tốp Đàn tranh thiếu nhi

 

 

dongnhac.gif (1887 bytes)

 

 

RETURN TO THQH'S MAIN PAGE