Am Nhac va Suc Khoe

 

Thế theo lời mời và cũng để đáp lại sự ưu ái mà Ban Giám Đốc Bệnh Viện Triều An đă dành cho ḿnh (suốt tuần lễ chữa bệnh và kiểm tra ṭan bộ sức khỏe, GS Trần Văn Khê đă được hoàn toàn miễn phí), GS Trần Văn Khê đă tới nói chuyện tại hội trường của Bệnh Viện Triều An với đề tài: "Âm Nhạc và Sức Khỏe" vào hồi 14.30 giờ, ngày 22.10.2003.
Với giọng nói trầm ấm, đầy truyền cảm, với kiến thức uyên bác, GS Trần Văn Khê đă hoàn toàn chinh phục được t́nh cảm của các bác sĩ, y sĩ và mọi người có mặt trong hội trường. Ai nấy đều không nín được cười khi nghe GS kể về ảnh hưởng của âm nhạc đối với cây cỏ, súc vật và cả con người. Xin trích một vài dẫn chưng:

bullet

 Người ta đặt 2 chậu bông trong 2 pḥng có cùng 1 độ sáng, một pḥng để nhạc cổ điển, 1 pḥng để nhạc kích động. Sau 24 giờ, họ thấy chậu hoa bên pḥng có nhạc cổ điển th́ lá vẫn xanh, hoa vẫn tươi tốt, trong khi chậu hoa pḥng có nhạc kích động th́ lá héo đi, hoa rụng xuống.

bullet

Trong 1 trại nuôi ḅ sửa, người ta thí nghiệm cho con ḅ nghe nhạc kích động, sửa nó tự nhiên cạn đi, trong khi cho nghe nhạc cổ điển, nhất là nhạc Bach đàn trên organ, con ḅ lại cho sửa rất nhiều.

bullet

Bác sĩ khám cho những nhạc sĩ nhận thấy rằng, những nhạc sĩ chơi đàn trong dàn nhạc cổ điển, khi về già có từ 5-6% người hơi bị loạn. Những nhạc sĩ chơi trong dàn nhạc nữa cổ điễn nữa nhạc kích động, khi về già có hơn 10% bị loạn. C̣n những nhạc sĩ chơi nhạc kích động, khi về già có hơn 40% bị điếc và loạn.

bullet

 Trong các xí nghiệp, nếu để nhạc cổ điển, số tai nạn xẩy ra ít hơn nhiều so với việc để nhạc kích động.

bullet

Có 1 người Anh trồng cà chua, ông ta cho biết nhửng trái cà chua mà ông cho nghe nhạc êm th́ cây phát triển mạnh, cho ra nhiều trái to, trái lại không cho nghe nhạc thí cây chỉ cho tráî b́nh thường mà thôi..

bullet

Bản thân GS khi được 1 bệnh viện bên Pháp mời nói chuyện về nhạc VN cho các bệnh nhân nghe, khi GS đàn những bài hơi Bắc thấy họ cũng b́nh thường, nhưng khi đàn hơi Xuân, th́ thấy họ có vẽ thảnh than, và hôm sau các bác sĩ cho hay là hồi hôm các bệnh nhân ngủ êm hơn, bớt giao động hơn.

Vài thí dụ đó đă nói lên ảnh hưởng của âm nhạc với sức khoẻ rất là cụ thể...
Buổi nói chuyện đă kết thúc. Mọi người lưu luyến tiễn GS ra vê trên chiếc xe lăn. H́nh ảnh mới cao đẹp và xúc động làm sao!

 

To respond the invitation and also thank for warm welcome of Trieu An Hospital (they take no charge for Dr.T.V.Khe's health examination and treatment), Dr. T.V.Khe gave a lecture at Trieu An Hospital with topic "Music and Health" at 14:30 pm on 22 Oct.2003.

By his broad knowledge and humor, Dr. T.V.Khe won the heart of all doctors, nurses and spectators at his lecture. Audiences

bursted into laughter as he told about the impact of music into plants, animals and human. For example:

- There were two plants with flowers put in two rooms in same condition of light, one room serve classical music and rock for one another. After 24 hours, plant served with rock was faded while plant served with traditional music still being fresh.

- In a milk farm, cows supplied more milk if they listened to classical music (especially Bach played in organ) and they supplied less milk if they had to listen to rock.

- In factories, accidents decreased if workers were listened to classical music during work.

- Dr. T.V.Khe himself used to lecture abut Vietnamese traditional music at a French hospital, when he illustrated his speech with Bac mode, there was no special effects to patients. However, the patients looked more relaxed as hearing his Xuan mode and the next day, doctors informed him that in that night, patients slept better than other nights.

Just some examples but it could show us how useful to our health the music is.

The time was out and audiences emotionally said goodbye to Dr. Khe

 

News by Phuong Thuy

Translated by Minh Doan

 

RETURN TO ACTIVITIES PAGE