Welcome to 
Tieng Hat Que Huong Website
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa Quê Hương 17
  Duyên Quê  
  Hoa Quê Hương 16  
NS Bảo Cường "Vè" Tốp ca Ḥ giă gạo Hát múa: "Nón bài thơ" Hoa Bách Hợp
  THQH Giao lưu Nghệ Thuật Dân Gian Chăm  
HOA QUE HUONG 15

Lớp Đàn Bầu

Lớp Saó Trúc

Hạnh Nguyên (lớp ĐT)

Học viên Xuất sắc

 
  Đêm diễn của t́nh hữu nghị  

HOA QUE HUONG 14
Giao Luu "Net dep qua tieng dan Kayakum,dan tranh"
  ODON VALLET SCHOLARSHIP 2003  
LOP HOC THQH - "Ngay Chu Nhat Cua Em" Show
THQH performed at Don Ca Tai Tu Festival 2003
  HOA QUÊ HƯƠNG 13  
  HOA QUÊ HƯƠNG 12  
Hoa tau ban nhac Mua "Chieu Song Thuong" Top Ca Nam"Ba Quan" GSTS NguyenManh Hung and Prof. Thuy Hoan
Co Hong Mai tang dan Bau Trich Doan Cai Luong Det gam Co La ending
  Chương tŕnh TV Đài Cần Thơ Xuân Giáp Thân 2004  
  Tiếng Hát Dân Ca Oct.2003  
  HOC BONG DONG HANH lan 4 2003  
  THQH on HTV 7  
  GIAO LUU AM NHAC -VTV  
MAI LINH FESTIVAL DAY 2003

Hoa tau dan tranh at
"Mai Linh Family Day 2003"

NS Minh Thanh doc tau dan bau at "Mai Linh Family Day 2003" THQH at Mai Linh Family  Day THQH at Mai Linh Family  Day
CHUYEN DE Net Dep trong Bo Go Viet Nam voi GSTS TRAN VAN KHE
  HOA QUE HUONG 11 & Dai TV Can Tho  
  HOA QUE HUONG 9 & 10  
  HOA QUE HUONG 8  
HaiYen dan T'rung 2002 Nghệ sĩ Thu Tâm (Paris) Hoa Bách Hợp Hát Ca Trù
  HOA QUE HUONG 6 & 7  
  HOA QUE HUONG 05 & 4  
Hoa tay dan tranh mo man Hoa Bach Hop Dance Giao luu voi NGUT
Nguyen Ngoc Ky - "Chan Va Dep"
  HOA QUE HUONG 03  
HaiPhuong & Liu Fang
HOA QUE HUONG 02 & 01
Prof. Khe Tran & Prof. Thuy Hoan Hoa Que Huong 2 Phat thuong xuat sac Hoa Tau dan Tranh
  Asian Festival ZITHER
  dantranh-hoatau.jpg (87159 bytes)
  Prof. Chae Suk Lee va THQH Giao su Miyagi Kanami tang dan Koto cho THQH  
  THQH at Dam Sen Park 2003  
 
  THQH tai Dam Sen Park HaiPhuong doc tau dan T'rung Thai Hoa hat Dat Phuong Nam
  ODON VALLET SCHOLARSHIP 2002  
 
OTHERS...
 
Tai nang Tre Dan Tranh GS Thum Soon Boon GSTS Khe Tran va HaiPhuong
Chau Van - GSTS Khe TRan Huynh Khai & THQH Duoc Si Tuong Van trao tang 
Dan Nguyet

Phat Dan 2003 Phat Dan 2003 Phat Dan 2003

<< Trang 1

RETURN TO MAIN PAGE

Last Update:  05/31/2010 Copyright © 2002-2006 by [Tieng Hat Que Huong]. All rights reserved.